Памер шрыфту
A- A+
Iнтэрвал памiж лiтарамі
Каляровая схема
A A A A
Дадаткова

Вершы

 Вершы

"Зімой" Максім Багдановіч 

   Здароў, марозны, звонкі вечар!
   Здароў, скрыпучы, мяккі снег!
   Мяцель не вее, сціхнуў вецер,
   I волен лёгкіх санак бег.

   Як мары, белыя бярозы
   Пад сінявой начной стаяць,
   У небе зоркі ад марозу
   Пахаладзеўшыя дрыжаць.

    Вільготны месяц стуль на поле
    Празрысты, светлы стоўп спусціў
    I рызай срэбнаю раздолле
    Снягоў сінеючых пакрыў.

    Ўзрывайце ж іх санямі, коні!
    Звіні, вясёлых бомаў медзь!
    Вакол лятуць бары і гоні,
    Ў грудзях пачала кроў кіпець.

"Як звяры зіму сустракаюць" Рыгор Барадулін 

Мядзведзь

На ўвесь бор,
На ўвесь бор
Гучна грукае тапор.
Гэта Мішка клышаногі
Чэша дошкі для падлогі.
Ставіць ложак, бо яму
Спаць і спаць усю зіму.
Ледзьве холад на парог,
Мішка шусь у свой бярлог.
Кладучыся, пазяхне,
Зарыпяць масніцы...
Хай яму ў мядзведжым сне
Толькі лета сніцца.

Заяц  

Заяц шэры,
Заяц-зух
Да зімы пашыў кажух
Белы-белы. Зайца ў ім
Не пазнаць цяпер зусім.
Але зайцу не сядзіцца:
Мерзнуць вушы, лапкі.
Шые заяц рукавіцы,
Шые заяц шапку.
— А да ліскі не пайду,
Каб не трапіць у бяду...

Воўк  

А ваўку-лайдаку
Працаваць няма ахвоты.
Ён блукае ў хмызняку
I зайцоў
Цікуе ўпотай.
А пра дом не дбае.
Дзе там!
Бо пацеў у футры летам.
Воўк забыўся, няйначай,
Што цяпло
Вось-вось міне...
Што ж, няхай зімой паскача,
Не шкада звяругі мне.

Лісіца 

А лісіца-ліска
Не далёка — блізка
Адшукала норку,
Пачала прыборку
Вымятае пыл хвастом.
Цёплы дом...
Хай цяпер мароз трашчыць,
Снег па лесе
Сцеле...
— Трэба зайца запрасіць
Мне на наваселле!

"Першы снег" Павел Саковіч 
Я раніцой расплюшчыў вочы, 
Спыніўшы сноў імклівы бег. 
Святло чароўнай белай ночы 
Разліў па хаце першы снег. 
Падскочыў з ложка да фіранкі, 
Багацця белага - да стрэх. 
І гурбы пульхныя на ганку, 
З'явіўся сябар лепшы - снег! 
Цяпер штодня я з ім гуляю. 
І нават ноччу часта ў сне 
Будую крэпасці, знішчаю, 
А ён цярплівы гэткі, снег! 
Міне зіма. Вясна настане 
І снег змяце з падворка прэч. 
Ды не навечна ён растане - 
Яшчэ з ім будзе шмат сустрэч! 


"Кружацца сняжынкі" 
Міхась Пазнякоў 
Хто там шустры скача? 
Ціха снег рыпіць - 
Гэта зайка з дачы 
Праз лясок бяжыць. 
Кружацца сняжынкі, 
Нібы ў дзіўным сне. 
Зайка для Дарынкі 
Торбачку нясе. 
А ёй - пажаданні 
Добраю расці, 
Быць заўжды стараннай, 
Шчырай у жыцці. 
Хоча ён з Дарынкай 
Сам на Новы год 
Хоць бы на хвілінку 
Стаць у карагод. 


"Зіма" 
Ніл Гілевіч 
Вось і прыйшлі жаданыя 
Зімовыя дзянькі. 
Дык даставай схаваныя 
І саначкі каваныя, 
І лыжы, і канькі! 
Яны ўжо застаяліся - 
Дай волю ім хутчэй! 
Вітай, раздолле белае! 
Хай кроў у жылах бегае 
Шпарчэй і гарачэй! 

"Зіма" Васіль Дэбіш 
Снег белы. Ён на сонцы аж гарыць. 
І чысты-чысты. А па светлым - груба 
Ідзе натоўп. Куляюцца з гары 
Падлеткі. І ляцяць адчайна ў гурбы. 
Вясёлым смехам поўніцца іх лёт. 
Як зорачкі, сняжынкі пад нагамі... 
Люстэркам залатым іскрыцца лёд, 
І вершы я па ім пішу канькамі. 

"Мядзведзь" Данута Бічэль-Загнетава 
Дзед Мядзведзь стаміўся троху - 
Лёг у мягкую бярлогу. 
Смачна спалася яму, 
Не ўставаў усю зіму. 

* * * 
Які прастор... Ў прасторы іней... 
Я сам не ведаю, чаму 
Люблю аснежныя раўніны 
І беларускую Зіму! 
Паўлюк Трус 

Калыханкi

А ты, коцінька-каток

А ты, коцінька-каток,

Ў цябе шэранькі хвасток.

Ты прыходзь к нам начаваць,
Будзеш Янку калыхаць,
А я шэраму катку
За работу заплачу —
Дам гарлачык малака
I кавалак пірага.

Апсік, апсік, каточак

Апсік, апсік, каточак,
Не хадзі ты ў садочак,
I не тапчы кветачак,
I не будзі дзетачак.
Няхай кветачкі цвітуць,
Няхай дзетачкі заснуць.
Люлі, люлі, дзеткі, спяць                                                                                                         
 А я буду калыхаць.

Баю, баіньку, баю

Баю, баіньку, баю.
Не лажыся на краю.
Не лажыся на краёк,
Прыйдзе шэранькі ваўчок.
Цябе схопіць за бачок

Забаўлянкi

Гушкі, гушкі, гушкі

Гушкі, гушкі, гушкі,
Прыляцелі птушкі,
Селі на варотах
У чырвоных ботах.
Боты паскідалі,
Кругом паляталі.
Сталі сакатаці.
Чаго птушкам даці?                                                                                                                     
  Прынясу ім жыта,

 Будуць птушкі сыты.
 Пасыплю гароху —
 Хай ядуць патроху.
 Ды насыплю грэчкі —
  Хай нясуць яечкі.

Кукарэку, певунок

Кукарэку, певунок,                                                                                                                 Залаценькі чубок,

Пад паветачку пайшоў,
Курку-рабку там знайшоў.
Пачаў курку пытаць,
Ці ўмее чытаць.
— Не чытаю, не пішу,
Толькі яйкі нясу.
Што дзень дзецям нашу
Аж па цэламу кашу.

Кую, кую ножку

Кую, кую ножку,

Паеду ў дарожку.
Дарожка крывая,
Кабылка сляпая,
Еду, еду, еду,
Ніяк не даеду.
Прыпрагу сароку,
Паеду далёка,
У новай кашулі
 Да майго дзядулі.                                                                                                                   Скоранька паеду,
 Каб паспець к абеду.

Ладкі ладком

Ладкі ладком,

Піражкі з мядком,
Кашка з алеем,
Есці не ўмеем.

Ладу, ладу, ладкі 

-Ладу, ладу, ладкі

Дзе былі?
— У бабкі.
— А што елі?
— Кашку.
— А што пілі?
— Малачко.
Бабулька казала,                                                                                                                           
Як нас частавала:                                                                                                                          — Прыходзьце часцей,                                                                                                          Пачастую смачней:                                                                                                                 Дам вам сыраквашкі,                                                                                                          Бярозавай кашкі.

Люлі-люлі-люлі

Люлі-люлі-люлі,                                                                                                                     Прыляцелі куры,

Селі на варотах
У чырвоных ботах.
Сталі сакатаці —

Што курачкам даці?
Ці ячменю жменьку?
Ці гарошку трошку?
Ці жыта карыта?
Ці бобу каробу?
Трэба даць ім грэчкі,
Каб неслі яечкі.

Сонейка-сонца 

Сонейка-сонца,
Выгляні ў аконца,
Пасвяці нам трошку,
Дам табе гарошку.

У куце сядзіць мядзведзь

У куце сядзіць мядзведзь,
Хустку вышывае,
А лісічка-невялічка
Хатку прыбірае.
А каток пячэ аладкі,
Масла падлівае.
Мышанятка жвава, гладка
Катку памагае.

Ягорачка 

Горкай, горкай, горачкай
Ішоў малы Ягорачка.
Ваўкоў не баяўся,
Страхаў не пужаўся.
Выразаў Ягорачка
Дудачку-свісцёлачку,
                         I свістаў ён птушачкай,
                           Птушачкай-пяюшачкай.

Раздзелы сайта