Размер шрифта
A- A+
Межбуквенное растояние
Цвет сайта
A A A A
Изоображения
Дополнительно

Вершы

Янка Купала

Вясна (урывак)

Ой, вясна, ой вясна!
За душу мілей, –
З табой доля ясна,
З табой жыць весялей!

Як з’явілася ты,
Лес іначай шуміць,
Узлажыўшы лісты,
Як пан, думны стаіць.

Ты зялёнай травой
Скрыла чорну зямлю
I прызвала сабой
Усіх к працы, к жыццю.

Гоман птушак-пяюх
Льецца ў вушы твае,
На жалейцы пастух
Галасіста пяе.

Ніл Гілевіч

Вясновы вечар. На нагах маiх…

Вясновы вечар. На нагах маiх
За доўгi дзень, як зоры, цыпкi выспелi.
Апанаваная якiмiсь мыслямi,
На ўсходках ганка мама гоiць iх.
Вяршынкай мажа моўчкi, не ўшчуваючы,
Прыемны, мяккi халадок кладзе.
I раптам кажа: «Чуеш, у гняздзе —
Шчабечуць ластавачкi, засынаючы…»

 Якуб Колас 

Чуваць вясна

Не сышлі яшчэ з нізіны
Роспісы зімы,
Скуты холадам даліны,
Луг ляжыць нямы.

Але зрок нябёс яснее,
Больш і больш святла,
Жыватворчая надзея
Землю абняла.

Белы пух атрэслі з шапак
Хойнікі, ляскі,
А іх зацішкі, як запек,
Туляць дол пяскі.

Лашчыць сонца твар узгоркаў,
Сушыць след іх слёз,
Што струменяцца разоркай
Да знямелых лоз.

Па-над лесам ходзіць шолам —
Хмельны зоў вясны,
І разліты навакола
Жыцця мары-сны.

Весялей у вочы свету
Зораць стрэхі хат.
Эй, калгаснік, помні лета,
Варушыся, брат!

У надзем’і, як жалейка,
Сонцу ў лад і ў тон
Сыпле птушка-чарадзейка
Першых песень звон.

Якуб Колас  

Да вясны

Мароз, зіма,
Снягі вакол,
І спіць трава,
Пад снегам дол.

Мяцеліца,
Вятры гудуць,
Дубы ў лугах
Шумяць, равуць…

Ці скора ж ты,
Жаданы час
Вясны-красы,
Ідзеш да нас?

Адкрый лугі,
Адзень лясы,
На жыта кінь,
Крышталь расы!

Сагрэй ты нас,
Цяплом абвей…
Ідзі, вясна,
Ідзі скарэй!

Калыханкi

А ты, коцінька-каток

А ты, коцінька-каток,

Ў цябе шэранькі хвасток.

Ты прыходзь к нам начаваць,
Будзеш Янку калыхаць,
А я шэраму катку
За работу заплачу —
Дам гарлачык малака
I кавалак пірага.

Апсік, апсік, каточак

Апсік, апсік, каточак,
Не хадзі ты ў садочак,
I не тапчы кветачак,
I не будзі дзетачак.
Няхай кветачкі цвітуць,
Няхай дзетачкі заснуць.
Люлі, люлі, дзеткі, спяць                                                                                                         
 А я буду калыхаць.

Баю, баіньку, баю

Баю, баіньку, баю.
Не лажыся на краю.
Не лажыся на краёк,
Прыйдзе шэранькі ваўчок.
Цябе схопіць за бачок

Забаўлянкi

Гушкі, гушкі, гушкі

Гушкі, гушкі, гушкі,
Прыляцелі птушкі,
Селі на варотах
У чырвоных ботах.
Боты паскідалі,
Кругом паляталі.
Сталі сакатаці.
Чаго птушкам даці?                                                                                                                     
  Прынясу ім жыта,

 Будуць птушкі сыты.
 Пасыплю гароху —
 Хай ядуць патроху.
 Ды насыплю грэчкі —
  Хай нясуць яечкі.

Кукарэку, певунок

Кукарэку, певунок,                                                                                                                 Залаценькі чубок,

Пад паветачку пайшоў,
Курку-рабку там знайшоў.
Пачаў курку пытаць,
Ці ўмее чытаць.
— Не чытаю, не пішу,
Толькі яйкі нясу.
Што дзень дзецям нашу
Аж па цэламу кашу.

Кую, кую ножку

Кую, кую ножку,

Паеду ў дарожку.
Дарожка крывая,
Кабылка сляпая,
Еду, еду, еду,
Ніяк не даеду.
Прыпрагу сароку,
Паеду далёка,
У новай кашулі
 Да майго дзядулі.                                                                                                                   Скоранька паеду,
 Каб паспець к абеду.

Ладкі ладком

Ладкі ладком,

Піражкі з мядком,
Кашка з алеем,
Есці не ўмеем.

Ладу, ладу, ладкі 

-Ладу, ладу, ладкі

Дзе былі?
— У бабкі.
— А што елі?
— Кашку.
— А што пілі?
— Малачко.
Бабулька казала,                                                                                                                           
Як нас частавала:                                                                                                                          — Прыходзьце часцей,                                                                                                          Пачастую смачней:                                                                                                                 Дам вам сыраквашкі,                                                                                                          Бярозавай кашкі.

Люлі-люлі-люлі

Люлі-люлі-люлі,                                                                                                                     Прыляцелі куры,

Селі на варотах
У чырвоных ботах.
Сталі сакатаці —

Што курачкам даці?
Ці ячменю жменьку?
Ці гарошку трошку?
Ці жыта карыта?
Ці бобу каробу?
Трэба даць ім грэчкі,
Каб неслі яечкі.

Сонейка-сонца 

Сонейка-сонца,
Выгляні ў аконца,
Пасвяці нам трошку,
Дам табе гарошку.

У куце сядзіць мядзведзь

У куце сядзіць мядзведзь,
Хустку вышывае,
А лісічка-невялічка
Хатку прыбірае.
А каток пячэ аладкі,
Масла падлівае.
Мышанятка жвава, гладка
Катку памагае.

Ягорачка 

Горкай, горкай, горачкай
Ішоў малы Ягорачка.
Ваўкоў не баяўся,
Страхаў не пужаўся.
Выразаў Ягорачка
Дудачку-свісцёлачку,
                         I свістаў ён птушачкай,
                           Птушачкай-пяюшачкай.

Разделы сайта